Inzerujte s námi

Při objednávce inzerce prosíme o uvedení následujících údajů:

  • jméno či název objednavatele; jméno či název inzerenta (je-li odlišný od objednavatele)
  • fakturační a (je-li odlišná) poštovní adresu
  • jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby
  • požadovaný termín zobrazení banneru
  • požadavek na umístění banneru
  • požadovaný rozměr banneru
  • URL adresa, na kterou bude banner směřovat (http://...)

Minimální doba zobrazení inzerce na našich stránkách je jeden měsíc (resp. 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů).

Inzerce na hodnotimecesko.cz se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro inzerci .

V případě zájmu o inzerci na našich stránkách nás kontaktujte na info@hodnotimecesko.cz.

Advertising


Úvodní strana


Leaderboard

cena: 790 Kč/měsíc

Rectangle & Square

cena: 390 Kč/měsíc

Large Rectangle

cena: 450 Kč/měsíc

Úvodní strana

Profil objektu


Leaderboard

cena: 490 Kč/měsíc

Skyscraper

cena: 350 Kč/měsíc

Vertical Banner

cena: 190 Kč/měsíc

Profil objektu

Vyhledat reference


Leaderboard

cena: 490 Kč/měsíc

Vertical Banner

cena: 190 Kč/měsíc

pouze pro reklamu ubytovacích zařízení

Large Rectangle

cena: 350 Kč/měsíc

Vyhledat reference

Profil uživatele


Leaderboard

cena: 290 Kč/měsíc

Vertical Banner

cena: 120 Kč/měsíc

Úvodní strana




TOPlist CZIN.eu